Exkluzivně (nejen) z klauzury

místo, které vám umožní proniknout do kláštera bez nutnosti opustit svět.

Archiv Červen 2020

Poslední rok

Dneškem začíná poslední rok. Poslední rok mého juniorátního řeholního života. Přesně před třemi lety jsem poprvé slibovala řeholní slib chudoby, čistoty a poslušnosti, který jsem po roce obnovila na tři roky. Složením slibu jsem se stala juniorkou -…

Odejdi ze své země...

Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce…(1 Moj,12,1) Těžce se mi odcházelo do kláštera vzdáleného od rodiště 60 km. Pak jsem se stěhovala do komunity vzdálené od rodiště 300 km…Po letech si říkám, co z toho dělám za vědu? Při troše…

A co na to vaši?

Moji milí rodiče, pokud jste se k tomuto textu dostali, věřte, že to nemá být obžaloba, ale spíše zvěst o tom, jak Hospodin mění životy a o tom, jak moc pyšná a vděčná za vás jsem! Ušli jste dlouhou cestu a je mi líto, že jsem to nechápala dříve.…

A jsi si fakt jistá?

Jistota. Kdysi pro mě tohle slovo bylo jako zaklínadlo. Pamatuju si dokonce, jak jsem tohle téma (nejenom v souvislosti s rozlišováním povolání) řešila s jedním knězem intenzivně pěkných pár měsíců. S odstupem času smekám před jeho trpělivostí…