Exkluzivně (nejen) z klauzury

místo, které vám umožní proniknout do kláštera bez nutnosti opustit svět.

Archiv Červenec 2020

Rozhovor s generální představenou

Sestra Krista je generální představenou České kongregace sester dominikánek. Po šesti letech končí její volební období. Co je úkolem generální představené, jak svou funkci prožívala a další se dočtete v následujícím rozhovoru.Rozhovor probíhal, z…

Poslední rok

Dneškem začíná poslední rok. Poslední rok mého juniorátního řeholního života. Přesně před třemi lety jsem poprvé slibovala řeholní slib chudoby, čistoty a poslušnosti, který jsem po roce obnovila na tři roky. Složením slibu jsem se stala juniorkou -…

Odejdi ze své země...

Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce…(1 Moj,12,1) Těžce se mi odcházelo do kláštera vzdáleného od rodiště 60 km. Pak jsem se stěhovala do komunity vzdálené od rodiště 300 km…Po letech si říkám, co z toho dělám za vědu? Při troše…