Sestra Krista je generální představenou České kongregace sester dominikánek. Po šesti letech končí její volební období. Co je úkolem generální představené, jak svou funkci prožívala a další se dočtete v následujícím rozhovoru.

Rozhovor probíhal, z důvodu časové úspory, e-mailově. :-)

 

Co to znamená: generální představená? Co je jejím úkolem, náplní?

Předpokládám, že v tomto případě je opisování povoleno, a tak opíšu kousek našich stanov: „Generální představená zastupuje, vede a spravuje řádným způsobem jako nejvyšší pověřená autorita celou kongregaci, zároveň však jí jako první sestra slouží.“

 

Jak se sestra stane generální představenou?

Pro nás jako dominikánskou kongregaci je důležité, abychom podstatné věci rozlišovaly s Bohem jako společenství, nejen jednotlivci. Mimo jiné se kvůli tomu jednou za šest let zvolená část sester sejde na generální kapitule, dají tam dohromady něco jako základní principy pro další období, a zvolí sestry, které budou ta společná rozhodnutí v období do příští kapituly uvádět v život. Volí generální představenou a sestry do generální rady.

 

Co jsi prožívala (co se honilo hlavou) při zjištění, že jsi byla zvolena?

V první chvíli kombinaci totální vygumovanosti a intenzivní modlitby „Pane Bože, to ne!“ Pak přišlo vědomí, že ve vlastní slabosti se můžu opřít o Boha a prosit o pomoc sestry (2Kor 12,9). A tak jsem volbu přijala...

 

Změní se něco po přijetí takového oficia?

Na vztahu k Bohu a snaze stále víc poznávat Jeho i vše, co stvořil (modlitba, studium) se nemění nic. Změní se typ služby – ale to se většině dominikánek stane vícekrát za život. Trochu jiný rozměr postupně dostal společný život: v tomto směru je na tom asi každá sestra v období služby vyšší představené poněkud zvláštně. 

 

Co pro Tebe znamená být dominikánkou?

Kdysi dávno jsem svoji představu dominikánky dala do slov, tak se opět uchýlím k opisování:

Do Slova zamilovaná

Optimistická

Moudrá, praktická

I snící

Na všem 

a ve všech, které potkává,

I studiem

vždy Pravdu hledající

Ke druhým jde

A srdce dokořán

co po zranění

Nezavře se

Kráčí

A ví, že není tou

co sama všechno nese

 

Žiješ, jako generální představená, život kongregační dominikánky?

Snažím se...

 

Jak vypadal tvůj den před zvolením a jak se liší teď v úřadu?

Neopravuju písemky a nemám možnost „v reálném čase“ žasnout nad tím, jak se študáci během čtyř let promění z dětí v dospěláky. Čas mi neřídí školní zvonek a většinou si rozložení práce do dní, týdnů a měsíců skládám sama podle možností lidí, se kterými mě moje služba různými cestami pracovně svede dohromady.

 

Má generální představená nějaký volný čas? Co ráda děláš, je-li volný čas?

Asi jsem nikdy neměla život striktně dělený na „čas pracovní“ a „čas volný“. Baví mě rozmanitost pracovních schůzek, relaxuju i pestrostí práce a cest. Část dovolené s chutí dám dřevorubecké nádeničině nebo třeba dominikánským misiím. Obecně ráda čtu a zlehka si hraju s jazyky, a taky ráda vandruju po lesích. 

 

Jaké to je rozhodovat za druhé/ o druhých?

Ono to není tak, že se představená pomodlí a řekne, co má kdo udělat a nebo co se s ním stane. Řešení společných věcí se hledá s Bohem společnými silami. Když dominikánka složí řeholní sliby, dává svůj život do rukou Božích prostřednictvím společenství. A pak společná rozhodnutí o svém životě přijímá: jednou vás společenství vyšle na nové místo, jindy vás na pár let zvolí do služby představené… Ano, kongregační představená má za tato společná hledání a rozhodování specifickou odpovědnost, a tu není snadné nést. Velmi při tom pomáhá zkušenost mnoha generací řeholníků, že totiž tento společný „proces životní vydanosti“ přispívá k lidské zralosti všech zúčastněných. Po životní zralosti čili svatosti toužíme všichni, a tak „běžíme k cíli“ (Flp 3,14), i když se u toho někdy pěkně zapotíme.

 

Jako generální představená jezdíš do komunit na vizitaci. Co je vizitace, proč je a k čemu slouží?

Vizitace je jeden z nástrojů, který pomáhá propojovat osobní život jednotlivých sester, život místních komunit a život kongregačního společenství jako celku. 

Významem slova vizitace je návštěva. Když byla kongregace veliká, byla vizitace asi jedinou příležitostí, kdy se mohla každá jednotlivá sestra s kongregační představenou ve dvou setkat a osobně s ní různé věci probrat. Byla to i jedna z mála příležitostí pro řešení záležitostí komunity jako celku. 

Přestože je teď příležitostí k setkání výrazně víc, jednou za dva roky vizitace – tedy jakási formalizovaná návštěva – v každé komunitě proběhne. Její podstatnou součástí jsou i nyní osobní rozhovory každé jednotlivé sestry s představenou kongregace. 

 

 

Milá sestro Kristo, děkuji za rozhovor i za Tvou službu generální představené.

-Štěpánka-